Buro

Freelandschap is een creatief buro voor ruimte en strategie, geleid door landschapsarchitect Marc Nolden. Marc is een duizendpoot binnen de stedenbouw en landschapsarchitectuur. Met ruim vijftien jaar ervaring biedt hij een breed palet aan kennis, vaardigheden en diensten.

Vanuit een sociaal-geografische grondhouding werkt Marc als ontwerper en adviseur aan visies, strategieën en inrichtingsplannen op uiteenlopende schaalniveaus. Met een vrije geest en een lichtvoetige ontwerpstijl helpt hij overheden en initiatiefnemers om wensen, ideeën en keuzen ontwerpend te verkennen en de ruimtelijke implicaties ervan inzichtelijk te maken. Marc heeft een sterk waarnemend vermogen en neemt opdrachtgevers en partijen spelenderwijs mee in zijn ideeën, beschouwingen en vondsten. Het buro is sterk geworden in het ontwikkelen van kansenkaarten, inspiratiegidsen en handboeken waarmee partijen in een gebied zélf aan de slag kunnen. Ook initieert hij eigen projecten, zoals het succesvolle Ringpark Dichterswijk en het Utrechtse stegenonderzoek. Marc verbindt mensen aan plekken, kansen aan opgaven.

Marc is tevens vakredacteur bij tijdschrift Blauwe Kamer, auteur van diverse boeken en publicaties en ontwerpdocent op de Amsterdamse Academie van Bouwkunst en de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten.

Download CV

Foto: Robert Oosterbroek

Marc Nolden